Azerbaycan Yatırım Projeleri Kataloğu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan Yatırım Projeleri Kataloğu Hk.

Tarihi     : 14.02.2011
İşareti    : 03/5000-479
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Azerbaycan İhracat ve Yatırımı Geliştirme Kuruluşu AZPROMO (Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation) tarafından yayınlanan “Catalogue of Inventment Projects –  Yatırım Projeleri Kataloğu” isimli belge yer almaktadır.
 
Bahse konu belgede, Azerbaycan’da devlet ve özel sektör tarafından gıda sanayi, inşaat, turizm, finans, yenilebilir enerji ve diğer alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerinin listesi bulunmaktadır.
 
Söz konusu listeye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesindeki http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresindeki “Ülke Duyuruları” kısmından ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası