Azerbaycan Vize Muafiyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan Vize Muafiyeti Hk.

    16 Aralık 2013

Tarih: 17.12.2013
İşareti: 05/5000-4347
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan DEİK’e iletilen bir yazıya atfen; Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi III. Toplantısı neticesinde Azerbaycan tarafından ilk etapta işadamlarımıza vize muafiyeti uygulanmasına yönelik çalışmaların her iki ülke Ekonomi Bakanlıkları sorumluluğunda başlatılmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede; ticaret erbabı, yatırımcı,müteahhit başta olmak üzere Azerbaycan ile ilgili faaliyette bulunan işadamlarımızın listesinin oluşturularaak Ekonomi Bakanlığımıza iletileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu vize muafiyetinden faydalanmak isteyen firmaların, ekte yer alan formu doldurarak, en geç 20 Aralık 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (İlgili kişi:Hamide Özdemir, e-posta: hozdemir@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası