Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi hk. - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi hk.

Tarihi     : 09.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3871
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Azerbaycan Uluslararası Birinci Yatırım Zirvesi’nin, Adam Smith Enstitüsü’nün işbirliği ile Adam Smith Konferansları çerçevesinde 8 – 9 Aralık 2009 tarihlerinde Londra’da düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Söz konusu Zirve’ye ilişkin broşür ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası