Azerbaycan – Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Talepleri - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan – Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Talepleri

    6 Ocak 2012

Tarihi  :  06.01.2012
İşareti : 05/5000- 122
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Famil Seyidov ile Nahçıvan Başkonsolosumuz arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu görüşmede anılan Bakanın Nahçıvan’da üretilen yüksek vasıflı şeker pancarının Türk yatırımcılarla şeker fabrikası kurulması suretiyle değerlendirilmesi önerisini dile getirildiği ifade edilmektedir
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası