Azerbaycan / Firma Sorunları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan / Firma Sorunları Hk.

Tarihi     : 03.09.2010
İşareti    : 03/5000-3024
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen, firmalarımızın Azerbaycan’da karşılaştıkları sorunların, hızlı bir şekilde ve ortak yarar esasında çözümlenmesi amacıyla kurulan “Türkiye – Azerbaycan Firma Sorunları Çalışma Grubu I. Toplantısı”nın, 13-14 Haziran 2007 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirildiği belirtilerek, Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın 28-29 Temmuz 2010 tarihlerindeki Azerbaycan Ticaret Heyeti ziyareti sırasında, anılan Toplantı’nın ikincisinin gerçekleştirilmesi hususunun gündeme geldiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere, üyelerimizin Azerbaycan’da karşılaştıkları somut sorunları Odamıza (Tel: 0312 417 12 00/1300, Faks: 0312 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası