Azerbaycan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Danışmanlık Hizmetleri Niyet Beyanı - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Danışmanlık Hizmetleri Niyet Beyanı

Tarihi     : 29.11.2011
İşareti    : 05/5000-362
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Azerbaycan Tarım Bakanlığı’nca hazırlanan ve İslam Kalkınma Bankası finansmanıyla “Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Danışmanlık Hizmetleri” alınması ile ilgilenen firmaların 30 Kasım 2011 tarihine kadar, niyetlerini bildiren müracaatta bulunmaları talep edilmekte olup, adı geçen talep yazısı ekte verilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası