Azerbaycan’da üretilen ve ihracat konusu olabilecek mallar ve üreticileri hk. - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan’da üretilen ve ihracat konusu olabilecek mallar ve üreticileri hk.

Tarihi     : 11.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3326
Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıya ekli ve Azerbaycan’da üretilen ve ihracat konusu olabilecek malları ve üreticilerini gösterir liste ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası