AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ HK. - Ankara Sanayi Odası

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ HK.

Tarihi    :   24.11.2008
İşareti    :
  6/5000 –4571
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

23.11.2008 tarihli ve 27063  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Tebliğ için tıklayınız.