AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ VE E-BİLDİRGE’YE ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN DOSYA NUMARA - Ankara Sanayi Odası

AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ VE E-BİLDİRGE’YE ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN DOSYA NUMARA

AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 10.07.2009
İşareti    : 6/5000 –2587
 Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Genel aydınlatma yükümlülüğü ile görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla hazırlanan, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin kurallar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları kapsayan “Aydınlatma Yönetmeliği” 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek:Aydınlatma Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

E-BİLDİRGE’YE ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN DOSYA NUMARALARININ GİRİLMESİ HK. 

Tarihi     :10.07.2009
İşareti    :9/5000 – 2587
Yanıt      :
muhasebe@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden  alınan bir yazıda, 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 1.maddenin eklenmiş olduğu ve 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Söz konusu maddede, “İşverenler tarafından 8., 9. ve 11. maddelere göre Kurumlarına yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3.maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 3.maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.” hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.

Söz konusu madde gereğince; Kurumlarınca, işverenlerden alınan sigortalı işe giriş bildirgelerinin, sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin Çalışma Bakanlığı’na gönderilebilmesi için, 01.08.2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sigortalı çalıştıran işverenlere, Kurumlarınca verilmiş olan işyeri sicil numaraları ile çalışma bölge müdürlüklerince verilmiş dosya numaralarının eşleştirilmesinin, bu itibarla, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, çalışma bölge müdürlüklerince verilen dosya numaralarının sisteme girilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası