Avusturya-Iconvienna-İnovasyon ve Altyapı Doğu Batı Zirvesi - Ankara Sanayi Odası

Avusturya-Iconvienna-İnovasyon ve Altyapı Doğu Batı Zirvesi

    16 Nisan 2013

Tarih: 16.04.2013 
İşareti:05/5000-1439
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Viyana Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen; Avusturya’nın Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi perspektifiyle 2004 yılında kurulan ‘iconvienna’ adlı düşünce kuruluşu tarafından, 24-25 Nisan 2013 tarihlerinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan ‘Iconvienna- East-West Summit in Innovations and Infrastructure“ toplantılarının, Avusturya ve Doğu ve Merkezi Avrupa firmalarına biraraya gelerek söz konusu coğrafyada yatırım ve işbirliği imkanlarını değerlendirebilecekleri bir platform sunacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantının bir örneği ekte gönderilen programının incelenmesinden, bu yıl ana temanın ‘inovasyon’ olduğu; etkinlik çerçevesindeki panel oturumlarının başlıklarının ise ‘inovasyon’, ‘mülkiyet hakları’, ‘Avrupa’nın inovasyon ve altyapı ihtiyaçları’ ile ‘Rusya, Polonya ve Romanya’nın İnovasyon Bölgeleri’olduğu görülmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası