Avrupa Yatırım Bankası 20 Ekim 2011 Bölgesel Forumu/Atina ve İklim Değişikliği Çalıştayı H - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Yatırım Bankası 20 Ekim 2011 Bölgesel Forumu/Atina ve İklim Değişikliği Çalıştayı H

Tarihi     :24.08.2011
İşareti    :4/5000-2650
Yanıt      :teknik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) bu yıl bölgesel forumunu 20 Ekim 2011 tarihinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da “İklim Değişikliği ile Mücadele: Yeşil Büyümeyi Gerçeğe Dönüştürmek” temalı bir konferansla gerçekleştireceği ve foruma katılımın sadece davetiyeyle mümkün olacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden tarafımıza iletilmiştir. Davetiye talebinde bulunup kayıt yaptırmak ve daha detaylı bilgi için http://www.eib.org/projects/events/tackling-climate-change-athens.htm adresinden işlem yapmak gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankasına Bağlı Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle “İklim Değişikliğine Uyumun Araştırılması Pilot Projesi” nin Eylül 2011 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanacağı ve bu kapsamda 12 Eylül 2011 tarihinde 14:00 – 16:30 arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde “Özel Sektörün İklim Değişikliğine Uyumu Çalıştayı” gerçekleştirileceği ve katılım teyitlerinin 6 Eylül tarihine kadar ela.uluatam@tobb.org.tr adresine yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası