Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları ” Proje Tek - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları ” Proje Tek

    25 Ağustos 2010

Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları “ Proje Teklif Çağrısı
 
Tarihi   :  25.08.2010
İşareti    : 5/5000 – 
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı kapsamında  Avrupa Komisyonu’nun Ent/Cıp/10/B/N04s00 Kodlu “Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağları “ Proje Teklif Çağrısı açılmıştır.
 
Projenin genel hedefi, turizmle ilgili rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında, Avrupa çapında özellikle bölgesel araştırma odaklı kümelerin, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin, işletmelerin ve bölgesel otoritelerin teşvik edilmesi suretiyle, araştırma potansiyellerinin artırılması amacıyla desteklenmesidir. Söz konusu çağrının özel hedefleri:
Turizm sektörü için daha elverişli bir ortam yaratmak amacıyla rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu ve söz konusu faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek, Turizm sektöründe uluslararası araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, Avrupa Turizminin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği için gelecekte bir Avrupa Bilgi Ağı oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktır.
Son başvuru tarihi, 1 Ekim 2010 olup, İlgili belgelere http://ab.sanayi.gov.tr/Files/Documents/avrupa-turizminin-rekabet-10082010112649.doc adresinden ulaşılabilmektedir.   
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
NOT: Söz konusu etkinlik için en az 10 adet işletmenin başvuruda bulunması halinde, bu işletmelerin  KOSGEB’in YİG (Yurtdışı İş Gezisi) Destek Programından yararlanmaları mümkün olacak olup, ulaşım ve konaklama masraflarının %50’si işletmelere hibe olarak geri verilecektir. Söz konusu KOSGEB desteği ile ilgili detaylı bilgiler www.een.kosgeb.gov.tr  adresinden ve KOSGEB OSTİM Hizmet Merkez Müdürlüğü uzmanlarından edinebilir. 
KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi
Cevat Dündar Cad. No:156 OSTİM / ANKARA
Tel: 0.312.592 84 00