Avrupa Komisyonu-Kobı Programı Fizibilite Çalışması “MOBILISE SMES” - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Komisyonu-Kobı Programı Fizibilite Çalışması “MOBILISE SMES”

    12 Temmuz 2016

Tarih: 12.07.2016

İşareti: 05/5000-1444

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Rekabet ve Kalkınma için İnovasyon Merkezi –  INOMER tarafından Avrupa Komisyonu adına  KOBİ’lere ve çalışanlarına yönelik Avrupa düzeyinde bir hareketlilik programı (“Mobilise SMEs”  – http://mobilisesme.eu/ ) için fizibilite çalışması yürütülmektedir.

Söz konusu program, özellikle eğitim ve öğrenme amaçlı olarak firmalar arası işbirliğini harekete geçirmeyi hedeflemekte ve üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ERASMUS programı konseptini benzerinin KOBI çalışanlarına yönelik uygulanmasını amaçlamaktadır. Bahse konu program,  CEA-PME (Avrupa Küçük ve Orta İşletmeler Dernekleri Konfederasyonu) tarafından yürütülmekte ve Türkiye’yi de kapsamaktadır.

Bu çerçevede, programın yapılabilirliğinin test edilmesi amacıyla KOBİ’lerden konuyla ilgili görüşler anket yoluyla toplanmakta olup, bu amaçla hazırlanan Türkçe anket linkine  http://www.surveygizmo.com/s3/2752814/f46379b9f256-TU adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu anketin doldurulması için son tarih 19 Temmuz 2016’dir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası