Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu : Katılım Sürecinin Neresindeyiz Konfer - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu : Katılım Sürecinin Neresindeyiz Konfer

    9 Kasım 2010

Tarihi     : 09.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3764
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 23 Kasım 2010 tarihinde, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve TOBB tarafından organize edilen “Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu: Katılım Sürecinin Neresindeyiz?” konulu konferansın Ankara’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu konferansın programı ekte yer almaktadır. Ayrınlı bilgi TOBB’dan (Tel: 0312 218 23 98- 218 20 12, E-posta: sinem.kaya@tobb.org.tr) alınabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası