Avrupa KOBİ Haftası – Girişimcilik Video Ödülü - Ankara Sanayi Odası

Avrupa KOBİ Haftası – Girişimcilik Video Ödülü

Tarihi     : 27.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 314
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye dahil olmak üzere 37 ülkede KOBİ’lere yönelik eş zamanlı faaliyetleri bir şemsiye altında toplamayı hedeflediği 2. Avrupa KOBİ Haftası’nın 25 Mayıs – 1 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
2010 Avrupa KOBİ Haftasının açılışının 25 Mayıs 2010’da Brüksel’de, kapanış toplantısının ise AB Dönem Başkanı İspanya’nın evsahipliğinde Madrid’de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Brüksel ve Madrid’de yapılacak açılış ve kapanış törenleri haricinde, faaliyetlerin çoğunun katılımcı ülkeler düzeyinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında ve bu tarihlerden önce ve sonraki üç haftayı kapsayacak şekilde; KOBİ’lere yönelik Avrupa Birliği destekleri, ulusal destekler, girişimcilik konuları başta olmak üzere KOBİ’lere yönelik ilgili gerçekleştirecek olan seminerler, eğitimler, yarışmalar vb. organizasyonlara 2010 Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesinde yer verilecektir.
KOBİ Haftası şemsiyesinde düzenlenecek olan faaliyetler için katılımcı ülke ve kurumlara doğrudan maddi destekte bulunulmayacak olup, faaliyet organize edecek kurum ve kuruluşların Komisyon tarafından hazırlanan görsel materyalleri (logo, kısa video vb.) kullanmaları talep edilmektedir. Kurum ve kuruluşlarca KOBİ Haftası kapsamında yapılacak faaliyet bilgileri Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanacak ve internetten erişilecek sistem üzerinden girilecektir. KOBİ Haftası özel sektör ulusal koordinatörü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sistem üzerinde onaylanan faaliyetler sonra Avrupa Komisyonu’na ulaşacak ve www.ec.europa/sme-week adresinde yayınlanacaktır. Bu kapsamda konuyla ilgili detaylar en kısa sürede iletilecektir.
KOBİ haftası kapsamında yer alan etkinliklerden biri de “Avrupa Girişimcilik Video Ödülleri Yarışması”dır. Avrupa Komisyonu tarafından girişimcilik ana teması çerçevesinde;
·         “Farklı bir yaşam tarzı – A different way of life”
·         “Mücadeleler ve Ödülleri – Challenges an Rewards”
·         “Geleceğe açılan yol – The way into the future”
olmak üzere üç kategoride kısa film yarışması düzenlenmektedir. Hedef kitlede hiçbir kısıtlama bulunmamakla beraber her bir kategoride birinci için 3,333 Avro, ikinci 2,222 Avro, üçüncü için 1,111 Avro ödül yer almaktadır. Ayrıca 25 yaşından küçük kişiler tarafından hazırlanan, toplamda beş kısa film için, her bir kısa film başına 555 Avro’luk ödüller verilecektir. Kazanan kişiler 25 Mayıs 2010 tarihinde Brüksel’de yapılacak 2010 Avrupa KOBİ Haftası açılış programına davet edilecektir.
Avrupa Girişimcilik Video Ödülleri Yarışması’na son başvuru tarihi 9 Nisan 2010’dur. Başvurular http://ec.europa.eu/eeva2010 adresinden yapılmakta olup, teknik bilgiler http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/pdf/conditions_mt_en.pdf adresinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası