Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması - Ankara Sanayi Odası

Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması

Tarih: 21.08.2014     
İşareti: 05/5000-2662
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen;  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) işbirliğinde 2014-2015 yıllarında ülkemizde “Sağlıklı İşyerleri Stresi Yönetir” konu başlıklı kampanya yürütüleceği, bu kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması”nın düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla işyerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik güçlü bir taahhüt ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan ve psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesini vurgulayan iyi uygulama örneklerinin ülkemizin ulusal düzeyde dördüncü kez katılacağı adı geçen yarışma ile Türkiye çapında toplanarak değerlendirileceği, ulusal düzeyde seçilen en iyi iki örneğin EU-OSHA’ya gönderileceği ve ülkemizi Avrupa’da temsil etme fırsatı yakalanacağı ifade edilmektedir.
Bahse konu yarışmaya katılmak isteyen üyelerimizin iyi uygulama örneklerini en geç 15 Eylül 2014 tarihi mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
               
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası