Avrupa İşletmeler Ağı’ndaki İş Teklifleri – 26.08.2016 - Ankara Sanayi Odası

Avrupa İşletmeler Ağı’ndaki İş Teklifleri – 26.08.2016

Tarihi   : 26.08.2016
İşareti   : 05/5000-1757

Sayın Üyemiz,

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında; KOBİ’lerin Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirilmesi, ticari-ekonomik işbirlikleri geliştirmesi, Ar-Ge ve İnovasyon (H2020) teklif çağrılarına KOBİ’lerimizin Avrupalı firmalar ile ortak proje sunmaları-yürütmeleri amacıyla çalışmaktadır.

Odamız 2015 yılından bu yana “Anatolia Konsorsiyumu” içerisinde KOBİ’lerimize uluslararası işbirlikleri, danışmanlık ve bilgilendirme, teknoloji ve inovasyon desteği alanlarında üyelerine hizmetler sunmaktadır.

60’dan fazla ülkede, Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına kayıtlı firmalarla işbirliği yapma olanağı sağlayan Avrupa İşletmeler Ağı’nda Türkiye’de iş yapmak isteyen firmalara ait işbirliği teklifleri yayınlanmıştır.

Ekte yer alan işbirliği teklifleriyle ilgilenen üyelerimizin Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü ile (Esma Dilik, Tel: 4171200/1208, E-posta: esma.dilik@aso.org.tr,  Valerie Gülsen MACK Tel: Tel: 4171200/1211, E-posta: valerie.mack@aso.org.tr)  iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek 1: İşbirliği Teklifleri