AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AİA) - Ankara Sanayi Odası

AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AİA)

şareti : 05/5000-13
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında; KOBİ’lerin Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirilmesi, ticari-ekonomik işbirlikleri geliştirmesi, Ar-Ge ve İnovasyon (H2020) teklif çağrılarına KOBİ’lerimizin Avrupalı firmalar ile ortak proje sunmaları-yürütmeleri amacıyla çalışmaktadır.

Odamız 2015 yılından bu yana “Anatolia Konsorsiyumu” içerisinde KOBİ’lerimize uluslararası işbirlikleri, danışmanlık ve bilgilendirme, teknoloji ve inovasyon desteği alanlarında üyelerine hizmetler sunmaktadır.

Proje ile sunulan hizmetler kapsamında üyelerimizin AİA ortağı ülkeler ile ticari ve teknolojik işbirliği geliştirme imkanlarının artırılması ve yeni pazarların tanıtılması amacıyla 2017 yılında gerçekleştirilecek AİA faaliyetlerimizin, üyelerimizin görüşleri alınarak planlanması düşünülmektedir.

Bu doğrultuda, üyelerimizin işbirliği yapmak istediği, ihracat ve ithalat için ilgilendikleri ve yeterli katılımın sağlanacağı takdirde ticaret heyetlerinin düzenlenebileceği ülkeleri tespit etmek amacıyla hazırlanan anket ekte sunulmaktadır.

Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için cevaplarınızı en geç 20 Ocak 2017 Cuma gününe kadar Odamıza göndermeniz önem taşımaktadır. (Tel: Esma Dilik, 417 12 00/1208, Valerie Gülsen MACK, 417 12 00/1211 E-posta: esma.dilik@aso.org.tr, valerie.mack@aso.org.tr, Faks: 417 52 05)

Göstereceğiniz ilgiye ve katkılarınıza teşekkür eder, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Anket