Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Tarih: 25.03.2015
İşareti: 05/5000-781
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan bir yazıda, Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile geliştirilmesi için 2006 yılından beri Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne 2011 yılından itibaren ülkemizin de katıldığı ve ülkemizden katılacak adayların Komisyon’a bildirilmesi hususunda KOSGEB’in görevlendirildiği belirtilmektedir. 
Girişimciliğin ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde teşviki alanında en iyi uygulamaların ödüllendirilmesinde 6 ödül kategorisi bulunmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları, bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak en az 2 yıldır süren bir proje uygulaması olan üniversiteler; 22 Nisan 2015 tarihine kadar KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecektir.
Gelen başvurular iş dünyası, üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığı yürüten ülke temsilcileri ve bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcilerini içeren 7 kişiden oluşa jüri tarafından değerlendirilerek, Avrupa Komisyonu’na bildirilecektir.
 Bu çerçevede, ödül kategorileri ve başvuru formuna www.kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası