Avrupa Dil Sertifikaları - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Dil Sertifikaları

    31 Mayıs 2013

Tarihi : 31.05.2013
İşareti : 08/5000
İrtibat : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Avrupa dil sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan “The European Language Certificates” (TELC),18 ülkede; Almanca, Arapça, Çekçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere 10 değişik dilde Avrupa dil sertifikası vermekte olan bir kurum olduğu ifade edilmiştir.
 
Adı geçen kurum ile MEB arasında 20 Nisan 2011 tarihinde imzalanan Protokol ile Ankara Başkent, İstanbul Kartal, İzmir Karşıyaka, Antalya Azize Kahraman, Bursa Gemlik ve Trabzon Halk Eğitim Merkezleri, Almanca ve İngilizce dillerinde Al, A2, B1 ve B2 seviyelerinde Avrupa dil sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınmışlardır.
 
MEB Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Genel Müdürlüğü ve TELC’nin işbirliği ile, sertifika sınavlarının yapılabilmesini teminen, sınav yapmaya yetkili halk eğitimi merkezlerinde bulunduğu illerde görevli olan toplam 56 Almanca ve İngilizce öğretmenine sınav yapma lisansı verilmiştir.
 
Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan ve 2011 Aralık ayından itibaren lisanslı halk eğitim merkezlerinde yapılmaya başlanan sertifika sınavları sonucunda verilen sertifikalardan TELC Almanca dil sertifikalan, 02.01.2013 tarihi itibariyle ÖSYM Yabancı Dil Sertifikaları Eşdeğerlikleri listesine dahil edilmiştir.
 
Dil sertifikası sınavlarının ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, MEB HBÖ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan web sayfası http://dilsertifikalari.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası