Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Hakkında Yürüttüğü Etki Değerlendirmesi Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Hakkında Yürüttüğü Etki Değerlendirmesi Çalışması

Tarih: 07.06.2016

İşareti: 05/5000-1276

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Toplantısında alınan “Gümrük Birliği Kararı” uyarınca ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği tesis edilmiştir. AB ile Türkiye arasındaki ticari entegrasyonun artmasının her iki tarafın da çıkarına olacağı düşüncesinden hareketle Gümrük Birliğinin işleyişinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve modernizasyonu çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin resmi müzakerelerin 2017 yılının ilk çeyreğinde başlaması beklenmekte olup gerek Türkiye gerek AB tarafından müzakerelere hazırlık süreci yürütülmektedir. Söz konusu hazırlık süreci ülkemizde Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte sürdürülmektedir.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi kapsamında AB tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Avrupa Komisyonu “AB-Türkiye İkili Ticaret İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu İçin Etki Değerlendirmesi” çalışmasını yürütmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu tarafından Gümrük Birliğinin güncellenmesinden etkilenmesi muhtemel olan ilgili paydaşların görüşlerini almak üzere bir anket hazırlanmıştır.

İlgili anket https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_Turkey web adresinde yer almakta olup en geç 9 Haziran 2016 Perşembe gününe kadar değerli üyelerimiz tarafından doldurulması önem arz etmektedir. Söz konusu ankette yer alan sorulara ilişkin Türkçe açıklayıcı bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek: Anket Bilgi Notu  (Türkçe)