Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Faslı - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Faslı

    25 Temmuz 2014

: 25.07.2014
İşareti: 05/5000- 2439
 
Sayın Üyemiz,
 
Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen enerji politikası ile, rekabetçi bir enerji piyasası oluşturulması, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunması amaçlanmaktadır.
 
Enerji faslı henüz müzakerelere açılmamış olmakla birlikte, enerji alanında AB müktesebatına uyum amacıyla ülkemizde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu çerçevede enerji piyasasının rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı enerji verimliliğinin artırılması gibi alanlarda yürütülen yasal ve teknik çalışmalarda önemli aşama kaydedilmiştir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, AB müktesebatına uyum çalışmalarının yanı sıra bu kapsamda elde edilecek kazanımlara ilişkin farkındalığın artırılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmiştir. Ülkemizin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordine edilmesinden sorumlu olan Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Enerji Faslına ve bu alandaki AB müktesebatına uyum konusunda dikkat çekmek amacıyla “Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Faslı” başlıklı kitapçık ve “Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Alanına Katkıları” başlıklı broşür hazırlanmıştır.
 
Söz konusu kitapçık ve broşüre Avrupa Birliği Bakanlığı’nın internet sayfasından
( http://www.ab.gov.tr/sbp/yayinlar ) ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
     
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi