Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı Hk.

    21 Temmuz 2010

Tarihi     : 20.07.2010
İşareti    : 5/5000 – 2486
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
TOBB’dan alınan14.07.2010 tarih ve 322 sayılı yazıda, Kredi Garanti Fonu A.Ş(KGF) ile Avrupa Yatırım  Fonu  (AYF) arasında 27/01/2010 tarihinde imzalanan “Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı” çerçevesinde Avrupa Yatırım Fonu’ndan “Her Köye Bir KOBİ” isimli proje için, Kredi Garanti Fonu A.Ş ve Avrupa Yatırım  Fonu  arasında %50 eş garanti ile 45 milyon Avro’luk bir kontr-garanti sağlandığı bildirilmektedir.Kredi  Garanti Fonu A.Ş. tarafından da eş garanti olarak bu proje için 45 milyon Avro’luk kefalet  verilmek  suretiyle, Kredi Garanti Fonu A.Ş’ne ortak olan Türkiye’deki 20 bankanın %20 oranındaki risk katkısı ile söz konusu proje büyüklüğünün 112,5 milyon Avro’ya ulaşmasının  hedeflendiği belirtilmiştir.
 
“Her Köye Bir KOBİ” ile yeni istihdam alanlarının yaratılması, mevcut  istihdam olanaklarının genişletilmesi, ülkemiz ekonomisinde yaratacağı katma değerin artırılması, proje büyüklüğünün %30,’luk kısmının belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ’lere tahsisi ile girişimciliğin kırsal kesime yaygınlaştırılması ve nüfusu 1000’in üzerindeki tüm yerleşim birimlerinde girişimciliği teşvik ederek yöresel ürünlerin sanayiye dönüşümüne katkıda bulunulması amaçlandığı belirtilmiştir. 
 
Program hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.tobb.org.tr ve www.kgf.com.tr   web sayfasından ulaşılabilmekte olup; program ayrıntıları ekte sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası