Avrupa Birliği Devlet Yardımları - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Birliği Devlet Yardımları

Tarih: 18.08.2014  
İşareti:  05/5000-2624
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonunun, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmış olduğunu ve yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliğinin, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye soktuğu bildirilmektedir. Komisyonun, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığını sağlamak ve KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemekte olduğu ifade eidlmektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kuralların yeniden düzenlenmiş olduğu, bu kapsamda KOBİ’lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteğinin gerekliliklerinin kolaylaştırıldığı, söz konusu desteğin 18 ay ile sınırlı tutulduğu bildirilmektedir. Söz konusu düzenlemenin 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği, düzenlemeye dair detaylı bilginin http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf adresinde yer aldığı iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
          
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası