Avrupa Birliği CIP/EIP Çağrıları - Ankara Sanayi Odası

Avrupa Birliği CIP/EIP Çağrıları

Tarihi     : 20.01.2009
İşareti    : 5/5000 – 402
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP-Competitiveness and Innovation Programme) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programına (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) Türkiye’nin katılımı konusundaki çalışmaların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirilmektedir.

CIP-EIP kapsamındaki “Yenilik Projeleri” faaliyetleri altında yer alan güncel çağrıların “PRO-INNO Avrupa: Inovasyonun Desteklenmesi için Sınırötesi İşbirliğinin Teşviki” ve Avrupa Innova: Kümeler, Bilgi Yoğun Hizmet Sektörleri, Eko-İnovasyon için Avrupa Yenilik Platformu ve Yenilik Desteği için Yeni Araçlar ve Hizmet Kavramlarının Geliştirilmesi” olduğu belirtilmektedir.  

Bu çerçevede, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili potansiyel faydalanıcılara iletilmek üzere tarafımıza ulaşan yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. İlgilenen  üyelerimizin iş birliği konularıyla birlikte Sanayi Ticaret Bakanlığı’ndan (derya.kekec@sanayi.gov.trveelif.kutay@sanayi.gov.tr); Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğünden Çağla ZEYREK’e (Tel: 4171200/1209; cagla.zeyrek@aso.org.tr) bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası