ATS ile İşbirliğinde ve Bloomberg’ün Destekleriyle 3. Türkiye Yatırım Konferansı - Ankara Sanayi Odası

ATS ile İşbirliğinde ve Bloomberg’ün Destekleriyle 3. Türkiye Yatırım Konferansı

Tarihi     : 13.07.2009
İşareti    : 5/5000 – 2605
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, 29 Eylül 2009 tarihinde Türk Amerikan İş Konseyi ile Amerikan Türk Cemiyeti (ATS) işbirliğinde “Türkiye Yatırım Konferansı”nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Taslak programının ekte yer aldığı Konferansın; “Türkiye: Fırsatlar ve Hedefler” ile “Türkiye’deki İş Ortamı” başlıklı iki panelden oluşacağı ifade edilmektedir. ABD’li fon yöneticileri ile finans çevrelerinin katılımlarının hedeflendiğini söz konusu panellerde, ülkedeki ekonomik ve politik gelişmelerin değerlendirileceği, AB uyum süreci, küresel duraklamanın yerel yankıları, muhtemel IMF anlaşması, maliye ve para politikaları, Türk Lirası’nın değeri ve gidişatı, finans sektörünün ve sermaye piyasalarının durumu, ekonomik büyüme, üretim ve yabancı yatırımların trendi, girişim sermayesinde ve gayrimenkul sektöründeki son gelişmelerin hedef alınacağı bildirilmektedir.

“Türkiye Yatırım Konferansı”na katılmayı arzu eden üyelerimizin ekteki ilgi formunu doldurarak, 17 Temmuz 2009 Cuma gününe kadar DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi (Tel: 0212 339 50 27) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası