ATR TASDİĞİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK. - Ankara Sanayi Odası

ATR TASDİĞİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK.

Tarihi      : 28.01.2009
İşareti     :  6/5000 –518
Yanıt       : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar”çerçevesinde; Odamız ATR Belgesi satış ve onay işlemlerini yürütmektedir.

 

Sözkonusu işlemler ile ilgili olarak; 02 Şubat 2009 tarihi itibariyle, TOBB’a bağlı bütün Odalarca ortak bir uygulama başlatılacak olup, bu uygulamaya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı ve TOBB tarafından hazırlanan  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bu çerçevede; TOBB’a bağlı bütün Odalarda olduğu gibi, Odamızca  da 02 Şubat 2009 tarihi itibariyle ATR Belgelerinin satış ve onayına ilişkin olarak ekte sunulan uygulama esasları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 

Odamıza ATR işlemleri ile ilgili olarak başvuracak üyelerimizin ekte sunulan sözkonusu uygulama esasları hakkında bilgi edinmesi hususunu önemle rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası