ATR İLE İLGİLİ OLARAK YAŞADIĞINIZ GÜMRÜK SORUNLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

ATR İLE İLGİLİ OLARAK YAŞADIĞINIZ GÜMRÜK SORUNLARI HK.

ATR İLE İLGİLİ OLARAK YAŞADIĞINIZ GÜMRÜK SORUNLARI HK.

Tarihi     : 12.01.2009
İşareti    : 6/5000 –235
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


İlgi: 06.01.2009 tarih ve 52 sayılı e-posta duyurumuz

Sayın Üyemiz,  

İlgi duyurumuzda da belirtildiği üzere; Türkiye-AB Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin (GİK) 09 Mart 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan 40. Toplantısında dile getirilmek üzere TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; Gümrük Birliği kapsamında yapılan ticarete konu eşya için tanzim edilen A.TR Dolaşım Belgeleri başta olmak üzere, ülkemizden AB üyesi ülkelere yönelik ticarette AB uygulamalarından kaynaklanan gümrük sorunlarının somut örnekler bazında tevsik edici belgelerle birlikte 15 Ocak 2009 tarihine kadar Odamız  Ticaret Müdürlüğü’ne (E-Posta: ticaret@aso.org.tr ; Faks: 417 12 71) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.   

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası