Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

    26 Eylül 2014

Tarihi : 26.09.2014
İşareti : 4/5000-2944
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin, 20/06/2014 tarih ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Söz konusu tebliğ ile tek başına kullanıldığında etkin verim sağlamayan atıkların, atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılarak geri kazanılması ve ekonomiye girdi olarak geri döngüsünün sağlanması; ATY, ek yakıt ve alternatif hammadde olarak kullanılabilecek olan atıklara ilişkin teknik detayların düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla,tebliğin uygulamaya geçmesi akabinde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve atıkların etkin yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla söz konusu tebliğde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu ve bu amaçla “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”nın hazırlandığı ifade edilerek söz konusu Tebliğ Taslağı hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 10 Ekim 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası