ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

İşareti : 05/5000-2591

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; farklı mevzuata tabi atık türlerinin taşınmasına ilişkin esasların belirlendiği Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin, diğer atık mevzuatı kapsamında gerekli atıfların yapılabilmesi ve taşımaya ilişkin atık yönetiminin diğer kurum mevzuatlarıyla dengeli olarak yürütülebilmesi amacıyla, Yönetmelik olarak yeniden yayımlanmasının öngörüldüğü ve bu süreçte uygulamadan kaynaklı diğer gereklilikler ve bağlı mevzuat güncellemelerinin de Yönetmelik Taslağına eklendiği belirtilmiştir.

TOBB ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 13.01.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamıza elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası