ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

İşareti : 05/5000-2584

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Bakanlık tarafından hazırlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın görüşe açıldığı bildirilmektedir.

TOBB ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 03.01.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası