Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 22.04.2014 - Ankara Sanayi Odası

Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 22.04.2014

Tarihi  : 22.04.2014
İşareti : 4/5000-1323
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde 2008/98/EC sayılı yeni direktifin atık yönetiminde güncel uygulamalara yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlandığı ve yürürlüğe alındığı hatırlatılmaktadır.
 
Bu çerçevede, atık yönetimi güncel uygulamaları ile 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifine uyum sağlanabilmesi amacıyla taraflarınca hazırlanmış olan  “Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, “Görüş Bildirme Fonmuna işlenmiş olarak en geç 07 Mayıs 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası