Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 15.03.2016 - Ankara Sanayi Odası

Atık Yönetimi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 15.03.2016

Tarihi : 15.03.2016
İşareti : 
4/5000-643 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Atık Yönetimi Yönetmeliği ile hem atık yönetiminde güncel uygulamalara uyum sağlandığı hem de Avrupa Birliği’nin 2008/98/EC sayılı  Atık Çerçeve Direktifinin uyumlaştırıldığı hatırlatılmaktadır. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten sonra Avrupa Birliği tarafından Atık Listesinde yapılan değişikliğin ulusal mevzuata yansıtılması, Yönetmeliğin uygulanması sırasında geçici depolama, yan ürün ve ithalat işlemlerinde karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun artırılması amacıyla “Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığı belirtilerek söz konusu taslak’a ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, “Görüş Bildirme Fonmuna” işlenmiş olarak en geç 29 Mart 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası