Atık Yönetimi Yönetmeliği Hk - Ankara Sanayi Odası

Atık Yönetimi Yönetmeliği Hk

    6 Nisan 2015

 
Tarihi    : 03.04.2015
İşareti   : 04/5000-880
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de; atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasları belirleyen Atık Yönetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
 
Anılan Yönetmeliğin yayımlanması ile 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
Atık Yönetimi Yönetmeliği için tıklayınız.