ATIK YÖNETİMİ ve ATIK BEYANI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / 18 Mart 2009 - Ankara Sanayi Odası

ATIK YÖNETİMİ ve ATIK BEYANI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI / 18 Mart 2009

Tarihi     : 1.03.2009
İşareti    : 5/5000-1101 
Yanıt     : dim@aso.org.tr

ATIK YÖNETİMİ ve ATIK BEYANI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,  

Odamız I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından,  Nisan ayı içerisinde muhtelif zamanlarda atık beyan bildirimlerinin tamamlanması gereği çerçevesinde , bu konudaki bilinci artırmak ve  üyelerimizin  sorularını  cevaplamak amacıyla 18 Mart Çarşamba  günü  Saat: 13.30  ‘da   aşağıda detaylı programı yer alan  “Atık Yönetimi ve Atık Beyanı Bilgilendirme Toplantısı ” düzenlenmiştir.

Toplantıya katılımınız için bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Toplantı Programı:

 

13:30-13:50     1. Oturum: Çevre Hukuku 

 ü         Türk Ceza Kanunu ve Çevre 
 ü       Adli Cezalar 
 ü       İdari Cezalar
Konuşmacı: Barış AKGÜN 
 13:50-14:10     2. Oturum: Sanayide Oluşan Atık Çeşitleri
 ü        Tehlikeli Atıklar 
 ü        Atık Yağlar  
 ü        Pil ve Aküler  
 ü     Evsel ve Tehlikesiz Gruptaki Ambalaj Atıkları
Konuşmacı: Demirhan KÜÇÜK
  14:10-14:30    3. Oturum: Atıkların Tesis İçerisinde Geçici Depolanması
 ü        Tehlikeli Atıklar Nasıl Depolanır? 
 ü        Kimyasalların Depolanması 
 ü        Diğer Tehlikesiz Atıkların Depolanması
Konuşmacı: Demirhan KÜÇÜK 
14:30-14:50    4. Oturum: Atıkların Bertarafı/Geri kazanımı
ü        Tehlikeli Atıkların Bertarafı/Geri kazanımı 
 ü        Ambalaj Atıklarının Bertarafı/Geri kazanımı 
 ü        Diğer Atıkların Bertarafı   /   Geri kazanımı
Konuşmacı: Ebru ÇAKIR
 14:50-15:00    Ara
 15:00-15:40    5. Oturum: Yönetim Planları
 ü        Atık Yönetim Planı 
 ü        Çevre ile İlgili İzinler/Atık Beyanları 
 ü        Atık Beyan Formu 
 ü        Atık Yağ Beyan Formu 
 ü        Ambalaj Bildirimleri
Konuşmacı: Ebru ÇAKIR
 15:40-16:00    Soru-Cevap
 16:00     Kapanış
Yer: ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 
  
Ayaş Yolu 25. Km. Sincan/Ankara
İletişim: Leyla ŞİMŞEK ÇAVUŞ
Telefon: 0 312 267 00 00/141-144