Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında

    1 Eylül 2014

Tarihi : 01.09.2014
İşareti : 
4/5000-1168 
İrtibat : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’nın hazırlanmış olduğu ve TOBB internet adresinde (www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığı ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, ekte yer alan sözkonusu taslağa ilişkin görüşlerinizi, TOBB’ye iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 8 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın aytul.duzgun@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası