Atık Su Bedeli Hk. - Ankara Sanayi Odası

Atık Su Bedeli Hk.

Tarihi : 13.02.2015
İşareti : 
4/5000-389 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Odamıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden; Belediyelerin su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmayanlardan, atık su bedeline karşı açılmış olan davaya verilen mahkeme kararı ve Yargıtay İlamı gönderilmiştir.
 
Söz konusu mahkeme kararı ve Yargıtay İlamı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası