Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

    23 Mayıs 2016

Tarih: 23.05.2016

İşareti: 05/5000-1158

İletişim: dim@aso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ile pil ve akümülatörlerin üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına; ara depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirleme yetkisinin kendilerinde olduğu hatırlatılmaktadır. Bu kapsamada, pil ve akümülatörlere ilişkin Avrupa Birliği’nin 2006/66/EC sayılı Direktifi ile uyum sağlanması amacı ile “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslağın, TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr)  “TOBB Birimleri” başlığı altındaki “Avrupa Birliği Dairesi” kısmında bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığını belirterek taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 31.05.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası