Atık Getirme Merkezi Tebliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Atık Getirme Merkezi Tebliği Taslağı Hk.

Tarihi : 24.07.2014
İşareti : 04/5000-2427
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Atık Getirme Merkezi Tebliği Taslağı”nın Birlik’in http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 05.08.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası