Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Hk.

Tarihi : 28.01.2015
İşareti : 04/5000-241
İrtibat : teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ait taslak metnin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Tebliğ taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 02.02.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamızın teknik@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası