Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Hk.

    26 Nisan 2011

Tarihi    : 26.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1413
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;      
 
05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV’te yer alan atıklara uygulanacak ara depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartları belirleyen; “Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği” 26.04.2011 tarih ve 27916sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası