Atık Analizleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Atık Analizleri Hk.

Tarihi     : 20.06.2011
İşareti    : 4/5000-2005
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda ; bir atığın tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in EK-lll B’sinde yer alan eşik konsantrasyon değerlerine göre atığın analizinin yapılması gerektiği hatırlatılmakta ve analizi yapılacak olan atık numunelerin, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan numune almaya yeterlilik almış olan laboratuarlarca alınması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, EK-lll B analizi için atığın TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderecek olan sanayicilerin, mutlak surette “Bakanlıktan numune almaya yeterlilik almış laboraturalarca” veya İlgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce numune alınmasını sağlamaları gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası