ATEX Sempozyumu Hk. - Ankara Sanayi Odası

ATEX Sempozyumu Hk.

    29 Temmuz 2011

Tarihi     : 29.07.2011
İşareti    :
 4/5000-2406
Yanıt     :
 aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TSE, MKE, BOTAŞ, TÜRKAK ve GAZBİR’in desteği ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası sekreteryasında Elektrik, Çevre, Jeoloji, Kimya, Maden ve Petrol Mühendisleri Odası’nın ortak etkinliği olarak 22-23-24 Eylül tarihlerinde İMO Teoman ÖZTÜRK Konferans Salonu’nda ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu düzenleneceği, sempozyumda;
 
–          İş sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve kaza istatistikleri
–          Patlayıcı, parlayıcı ortamların denetimi
–          Güvenlik önlemleri
–          Tesislerde projelendirme ve ruhsat işlemleri
–          ATEX ürün belgelendirme ve test işlemleri
–          Yangın ve yangından korunma
–          Parlayıcı patlayıcı ortamlarda topraklama ve statik elektrik
konularının işleneceği tarafımıza bildirilmektedir.  Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve sempozyuma katılmak isteyen Odamız üyelerinin aşağıda iletişim bilgileri verilen sempozyum sekreteryasına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
 
 
Sempozyum Sekreteryası:
 
Elektrik Mühendisleri Odası
 
Emre Metin – Yılmaz Kocaoğlu
 
Tel: 0312 4253272 dahili 134 veya 145
 
www. atex.org.tr 
 
atex@emo.org.tr