ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu - Ankara Sanayi Odası

ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu

Tarih:15.07.2013
İşareti:05/5000-2572
 
Sayın Üyemiz,
 
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nden alınan bir yazıda, Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları, ilaç sanayi, gıda sanayinin bazı kolları, gibi, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile uğraşan bir çok sanayi sektöründe normal çalışmada, arıza veya bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı sıvı buharı gibi nedenler ile), patlayıcı ortamların oluştuğu ve bu ortamlar ile ilgili düzenlemelerin genel adının ATEX Direktifleri olarak anıldığı iletilmektedir.
 
İlki 2011 yılında gerçekleştirilen ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu etkinliğinin ikincisinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)’nın desteği ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde 26-27-28 Eylül 2013 tarihinde TSE Gebze Kampüsü’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Sempozyumda Parlayıcı ve Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belgelendirme konularının yer alacağı ve sempozyumun; bu alandaki sektörlerde çalışan, üreticiler, ürün geliştiren, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcılarını bir araya getireceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Sempozyum Sekreteryası:
Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 
Esra BEYAZIT
Tel : 0262 325 41 22 dahili: 12
Faks : 0262 324 54 56
E-Mail: atex@emo.org.tr