ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu Hk. - Ankara Sanayi Odası

ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu Hk.

Tarihi    : 11.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1574
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr     
 
Sayın Üyemiz;     
 
Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan bir yazıda; petrol, petrol ürünleri, kimya, doğalgaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları, ilaç sanayi, gıda sanayinin bazı kolları gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile uğraşan bir çok sanayi sektöründe normal çalışmada, arıza veya bakım gibi hallerde (gaz, toz veya yanıcı sıvı buharı gibi nedenler ile) patlayıcı ortamın oluştuğu, bu ortamlar ile ilgili düzenlemelerin genel adının da ATEX Direktifleri olarak anıldığı ifade edilmektedir.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası sekreteryasında Elektrik, Çevre, Jeoloji, Kimya, Maden ve Petrol Mühendisleri Odası’nın ortak etkinliği olarak ATEX (Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu’nun 22-23-24 Eylül 2011 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Sempozyumda, Parlayıcı ve Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belgelendirme konularının yer alacağı ve sempozyumun amacının bu alandaki sektörlerde çalışan, üreticiler, ürün geliştiren, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcıları biraraya getirmek olduğu ifade edilmektedir.
 
Sempozyumda;
–          İş sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve kaza istatistikleri
–          Patlayıcı, Parlayıcı ortamların denetimi
–          Güvenlik önlemleri
–          Tesislerde projelendirme ve ruhsat işlemleri
–          ATEX ürün belgelendşirme ve test işlemleri
–          Yangın ve yangından korunma
–          Parlayıcı, patlayıcı ortamlarda topraklama ve statik elektrik konuları işlenecektir.
 
Sempozyum Sekreteryası:  
 
Elektrik Mühendisleri Odası
Emre METİN-Yılmaz KOCAOĞLU
 
www.atex.org.tr               atex@emo.org.tr
 
Tel: 0(312)4253272 /134-145 dahili
Faks:0(312)4173818  
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası