ATA Karnesi Tanıtım Broşürü Hk. - Ankara Sanayi Odası

ATA Karnesi Tanıtım Broşürü Hk.

Tarihi    : 13.10.2011
İşareti   : 4/5000 –3124
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, ATA Karnelerinin ülkemizde dış ticaret ile iştigal eden firmalar tarafından kullanımını teşvik etmek amacıyla, ATA Karnelerinin teminat miktarlarında Temmuz 2011’den itibaren yürürlüğe giren Uygulama Esaslarıyla büyük ölçüde indirim sağlandığı ifade edilmiştir.
 
ATA Karnelerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla taraflarınca hazırlanan Tanıtım Broşürü ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası