Ata Karnesi Onayı

Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların, gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurutulma ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri olan Ata Karnelerinin satış ve onay işlemleri Odamızca yapılmaktadır.

 • Sisteme dahil ülkeler arasında her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmadan geçici ithalat yapılmasını sağlayan uluslararası bir belgedir. 1 yıllık geçerlilik süresi boyunca Ata Karnesi ile 4 kez Türkiye’den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Ata Karnesi gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır, para ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Bu kapsamda, kapsam dahilindeki ülkeler için,
 • Mesleki teçhizat (ölçü-muayene, test alet ve cihazları, arazi ölçme, jeofizik ve maden arama işlerinde kullanılan sondaj, haberleşme ölçü ve aletleri-binaların inşaat, tamiri ve bakımı işlerinde veya toprak hafriyatında veya benzeri işlerde kullanılan teçhizat hariç), kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları.
 • Sergi ve fuarlarda (ticari, teknik, dini, öğretici, bilimsel, kültürel nitelikleri sergi, fuar, toplantı veya benzeri etkinliklerde) kullanılan eşyalar
 • Ticari numuneler (imal edilmiş eşyaların örnekleri veya imali düşünülen eşyaların örnekleri) için Ata Karnesi düzenlenebilir. Hediyeler, tüketilebilen mallar tütün ve alkol ile tütün ve alkolden mamül mallar, bir kez kullnılıp atılabilen mallar ve postalar için Ata Karnesi düzenlenmez.
 • Bir yıllık bir süre için geçerli olan ATA Karnesi alınabilmesi için aşağıdaki belgelerle Odaya müracaat edilmelidir.
 • Dilekçe,
 • Proforma Fatura,
 • Türkçe Eşya listesi,
 • ATA karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi alınır.
 • Teminat
 • İmza sirküleri
 • Taahhütname,
 • Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • ATA Karnesi ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Gümrüklere karşı kefaletinden doğabilecek sorumluluklarını garanti altına almak amacıyla her bir ATA karnesi için aşağıdaki teminatlardan biri alınır. Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 50’si oranında alınır. ABD, Avustralya, İsviçre-, Japonya, Kanada, Güney Kore ve AB ülkelerine götürülecek 71.13, 71.08, 71.06 GTİP’li eşya için döviz cinsinden verildiği takdirde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 40’ı oranında, kuyumculuk eşyasında %30 oranında teminat alınır.
 • 1 – Nakit (Türk lirası veya döviz) Teminat için Döviz Hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 207 58 63 Teminat için YTL hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 37 53
 • 2- Banka Teminat Mektubu (Türk lirası veya döviz) Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur. Ayrıca, teminat mektubu TOBB adına kati ve süresiz alınmalıdır.
 • ATA Sistemine Dahil Olan Ülkeler
ALMANYAKARADAĞ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİKIBRIS RUM YÖNETİMİ
ANDORAKORE CUMHURİYETİ
AVUSTRALYALETONYA
AVUSTURYALİTVANYA
BELÇİKALÜBNAN
BEYAZ RUSYALÜKSEMBURG
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİMACARİSTAN
BOSNA HERSEKMAKAO
BULGARİSTANMAKEDONYA
CEBELİTARIKMALEZYA
CEZAYİRMALTA
ÇEK CUMHURİYETİMAURİTİUS
ÇİNMEKSİKA
DANİMARKAMOĞOLİSTAN
ESTONYAMOLDOVA
FASNORVEÇ
FRANSAPAKİSTAN
FİNLANDİYAPOLONYA
FİLDİŞİ SAHİLİPORTEKİZ
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİROMANYA
HIRVATİSTANRUSYA FEDERASYONU
HİNDİSTANSENEGAL
HOLLANDASIRBİSTAN
HONG KONGSİNGAPUR
İNGİLTERESLOVAK CUMHURİYETİ
İSPANYASLOVENYA
İSRAİLSRİ LANKA
İSVEÇŞİLİ
İSVİÇRETAYLAND
İRANTUNUS
İRLANDATÜRKİYE
İTALYAUKRAYNA
İZLANDAYENİ ZELANDA
JAPONYAYUNANİSTAN
KANADAMADAGASKAR ADASI
MAURİTİUS ADASIBAHREYN KRALLIĞI
BREZİLYA