ATA KARNESİ HK

    28 Kasım 2017

İşareti : 04/5000-3152
İlgili Kişi:Betül Seyrek(betul.seyrek@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kefil Kuruluş sıfatıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sorumluluğunda bulunan Türk ATA karneleriyle ilgili olarak, eşya yurt dışından ülkemize döndüğünde, gümrük idarelerince çoğunlukla yeniden ithalat dip koçanının mühürlendiği ancak genel listenin sıra numarasının yazılmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir.


Bu durum yabancı gümrüklerce açılan takibatları kapatmaya yeterli olmayıp, eşya ülkemizde bulunsa bile, yüksek miktarlarda gümrük vergilerinin talep edilmesine neden olduğu belirtilmektedir.


Yabancı gümrük makamları tarafından açılan takibatların kapatılabilmesi amacıyla yurt dışından çıkış sırasında yeniden ihracat ve yurda dönüş esnasında yeniden ithalat dip koçanlarının mühürletilmesi ve genel liste sıra numaralarının yazdırılması gerekmekte olup, karne hamilleri ve temilcilerinin konuya dikkat etmesinin gerektiği belirtilerek, aksi halde Birlik tarafından alınan teminatların iade edilmeyeceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno