ATA KARNESİ HK.

    10 Mart 2017

İşareti : 04/5000-698
İrtibat : betul.seyrek@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, ATA Karnesi ile yurt dışına eşya götüren firmalar için alınan teminat mektubu oranları konusunun ATA Karnesi Uygulama Esasları doğrultusunda açıklığa kavuşturulmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

ATA Karnesi Uygulama Esaslarının, Teminat ve Taahhütname başlıklı 14. Maddesi uyarınca, ATA Karnesi ile yurt dışına geçici ithalat amacıyla eşya götüren firmaların karne Genel Listesi’nde belirttikleri eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) kadar teminat vermeleri gerekmekte olup, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nce ABD, Avustralya, İsviçre, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13.71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz cinsinden verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde kırkı (%40) oranında teminat alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno