Asya Kalkınma Bankası - Ankara Sanayi Odası

Asya Kalkınma Bankası

    5 Haziran 2012

Tarihi  : 04.06.2012
İşareti : 05/5000-1884
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 02-05 Mayıs 2012 tarihlerinde Manila’da düzenlenen Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank–ADB) 45. Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerimizi ilgilendiren kararlar alındığı bildirilmiştir.  
 
Bu çerçevede anılan toplantıda söz konusu sektörleri ilgilendiren iki önemli karar aşağıda verilmektedir:
 
1- ADB, bölgedeki fakir ülkeler için ayrıcalıklı pencere olarak bilinen Asya Kalkınma Fonunun Özel Çekme Hakkını (Special Drawing Rights-SDR), önceki dört yıla göre % 9.5 artırarak, 12.4 milyar ABD dolarına çıkartmıştır. Bu Fon, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, iyi yönetim, gıda güvenliği, özel sektörün kalkındırılması ve afet yardım merkezleri kurulması amacıyla kullanılacaktır. Yenilenen Fon, kullanılan ülkelerde; altyapı, eğitim, sosyal güvenlik ağı ile temiz ve yenilebilir enerji gibi alanlarda yatırım aracılığıyla iç ve çevresel büyümeyi teşvik edecektir.
 
2- ASEAN+3 Maliye Bakanları Toplantısında, başlangıç sermayesi 485 milyon ABD doları olan ASEAN Altyapı Fonu’nun kuruluşu açıklanmıştır. Fon ile, yılda yaklaşık 60 milyar olduğu tahmin edilen bölgesel yol, demiryolu, enerji, su ve diğer kritik altyapı ihtiyaçlarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. ADB, Fonun her projesi için ek finansman sağlayacak ve Fonu idare edecektir.
 
Bu çerçevede, ADB tarafından ek finansman sağlanacak ve idare edilecek ASEAN Altyapı Fonu’nun kurulmasının ve Asya Kalkınma Fonunun SDR’sinin % 9.5 artırılmasının firmalarımız için yeni iş imkanları yaratacağı ifade edilerek, Türk Müteahhitlik ve Müşavirlik firmalarımızın Bankanın projeleri, ihale kuralları ve duyurularına ulaşabilecekleri Manila Ticaret Müşavirliğimiz web sitesindeki ihaleler bölümünden, ADB ihalelerini yakından takip etmelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, ADB açıklamaları, basın haberleri, seminer ve toplantı notları çerçevesinde, ASEAN+3 Toplantısı, Guvernörler Kurulu Toplantısı ve Seminer Programları, Ülke Sunuşları, Ev Sahibi Ülke Filipinler’in Faaliyetleri, Türkiye Katılımı ve Manila Ticaret Müşavirliğinin değerlendirmelerine yer verilmek suretiyle hazırlanan ADB 45. Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı’na ilişkin bilgi notunun, anılan Müşavirliğimizin web sitesinin (www.musavirlikler.gov.tr internet adresinin Filipinler linki altında) ana sayfasından temin edilebileceği bildirilmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası